BWC Ohrid

Тел: ++389-46-279-010

Трговија со полимери

Трговија со полимери

Преку нашиот Принципал BWC Budapest сме ексклузивни застапници на најголемите средноевропски производители на полимери TVK (Tiszai Vegyi Kombinat) и Slovnaft, со просечна годишна продажна количина од 20.000 тони, од кои околу 5000 тони се реализираат само преку БВЦ Охрид.

Во нашата понуда редовно ги имаме и полимерите на реномираните светски производители: SABIC, BASELL, VERSALIS, MARLEX, LOTRENE, TOTAL, HIPOL, DIOKI, TABRIZ, HIP pertrohemija, LUKOIL и др.

PVC – Eксклузивно за пазарите во Македонија, Албанија и Косово го застапуваме реномираниот Унгарски производител Szeplast.

Нашите магацини во Охрид и Скопје постојано од својот лагер нудат разни типови на:
Polyethylene
Polypropylene
Polystyrene
PVC
TPE
EVA
ABS
Polyamide
Polyacetal
Мастербачи и разни адитиви
CaCO3 филери
Регранулати