BWC Ohrid

Тел: ++389-46-279-010

Производство

БВЦ Охрид искористувајќи го своето искуство, знаење и расположливоста со разни видови полимерни материјали, врши производство на производи од пластика за различна намена:

– дувани производи
– широк дијапазон на бризгана пластика
– полиетиленски кеси за пакување во разни димензии
– индустриски кеси и кеси за отпад