BWC OHRID, We build the future together ...

Тел: ++389-46-279-010
Понеделник - Петок: 08:00 - 16:00

БВЦ Охрид искористувајќи го своето искуство , знаење и расположливоста на разни видови полимерни материјлаи , се вклучи во повеќе различни производства на пластични производи со различна примена.

Дел листата со референци низ годините работа ја сочинуваат

  • - SWISSLION Skopje ( изработка на кадици за ресана )
  • - Cermat - Bitola ( производство на лажички за сладолед)
  • - IMB Mlekara Bitola ( производство на капачиња за амбалажа за јогурт)
  • - Андрос Фарм - Охрид ( производство на кутии за чепкалки за уши , кутии за освежувачи за просторија )
  • - Млеката „Бучен Козјак“ -Киманово ( чаши за јогурт и кисело млеко)
  • - Мотекс - Охрид ( изработка на кеси за пакување облека )
  • - Vero супермаркети ( плочи за сечење месо )
  • - индустриски кеси и кеси за отпад
  • - гнезда за бомбониера ( за извоз )