BWC OHRID, We build the future together ...

Тел: ++389-46-279-010
Понеделник - Петок: 08:00 - 16:00

Во 1997 година BWC Beograd регистрирана фирма за производство на медицински потрпшен материјал и започна со работа фабриката за медицински игли BWC Dispomedic. Иглите се за еднократна употреба и се регистрирани под името Microject. Брендот го застапува БВЦ Охрид на пазарот во Македонија од 2010 г.